STRATEGIA

Jako młoda, rozwijająca się i ambitna firma, założyliśmy sobie poniższe cele, które zamierzamy konsekwentnie realizować i osiągać :

 

  • wprowadzenie międzynarodowych standardów jakości,

  • wprowadzanie nowoczesnych form zarządzania - stałe szkolenia pracowników,

  • tworzenie zespołu pracowniczego o wysokich kwalifikacjach zawodowych jak i o wysokich zasadach etycznych,

  • stały rozwój firmy w celu zwiększenia konkurencyjności,

  • zbudowanie pozycji firmy jako generalny wykonawca - działalność kompleksowa, tzw. 'pod klucz',

  • rozwój firmy w celu zwiększenia udziału w regionalnym i krajowym rynku budowlanym,

  • stały rozwój technologii stosowanych w branży stalowej,

  • utrzymanie i rozwój posiadanych rynków eksportowych,

  • stałe poszukiwanie możliwości stworzenia produktu firmy,

  • poszukiwanie i pozyskiwanie partnerów do współpracy.

Firma zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną, monterów i spawaczy z uprawnieniami UDT i TÜV.

 

Nasi pracownicy posiadają duże doświadczenie w realizacji specjalistycznych robót montażowych w kraju i za granicą. Potrafimy koordynować własne jak i zewnętrzne zasoby podczas realizacji zleceń kompleksowych. Przy realizacji zamówień gwarantujemy fachowość, rzetelność, staranność i terminowość wykonania robót zgodnie z wszystkimi normami, sztuką budowlaną i wymaganiami klienta.

 

Display Menu
Display Menu